การเรียน Online ของคอร์ส Basic Online
สามารถเรียนซ้ำได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และเรียนได้จนถึงวันสอบตรงคอร์สเดียว  ติวพื้นฐาน ครบทุกวิชา ที่จัดสอบโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[ วิชากฎหมายทั่วไป   วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย   วิชาเรียงความ   และวิชาย่อความ ]

ค่าเรียน และค่าเอกสาร ตลอดทั้งคอร์ส ราคา Promotion เหลือเพียง 2,390 บาท


         
                              
     
สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากคอร์สนี้

                                      + เรียนออนไลน์ที่บ้านของน้องเอง (เนื้อหาเดียวกันกับคอร์สสด) + 

              **สอนเทคนิคการทำเรียงความ ให้รวดเร็ว ตรงประเด็น และได้คะแนนดี มีตัวอย่างเรียงความของพี่ๆ ที่สอบตรงติดให้ดูด้วย
              **สอนเทคนิคการทำย่อความ ให้เป็นไปตามหลักการย่อความของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีตัวอย่างบทความที่เป็นข้อสอบเก่าๆ ให้ดูด้วย
              **สอนเนื้อหากฎหมายที่ควรทราบทั้งหมด และพาตะลุยโจทย์ที่สำคัญ ไม่มีพื้นฐานใดๆ มาก่อนก็สามารถเข้าใจได้


        + หนังสือสำหรับการเตรียมตัวสอบตรง +

              **หนังสือ คู่มือกฎหมาย Themizlaw (ขนาด Pocket Book พกพาสะดวก และพิมพ์ด้วย กระดาษถนอมสายตา) [เริ่มส่ง EMS ให้วันที่ 20 กันยายน 2562]            
                         
*** การันตี เล่มเดียว เนื้อหาวิชากฎหมายครบถ้วน ไม่ต้องอ่านเล่มไหนอีก ***       

              **หนังสือ คู่มือการสอบตรง ฉบับ Basic (แนวข้อสอบครบทุกวิชาที่จัดสอบโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) [เริ่มส่ง EMS ให้วันที่ 20 กันยายน 2562]     
                         
*** รับประกัน เนื้อหาไม่มีมั่ว ตรงตามแนวข้อสอบของการสอบตรง 100% ***

              **หนังสือ แบบฝึกหัด วิชากฎหมาย ฉบับ ตะลุยโจทย์ 500 ข้อ (แนวข้อสอบจริง ย้อนหลัง 10 ปี ล่าสุด) [เริ่มส่ง EMS ให้วันที่ 20 กันยายน 2562]
                          
*** รวมข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ตรงตามแนวข้อสอบจริงทุกข้อ ***


       
+ ระบบแจ้งข่าวสาร และแบบฝึกหัด สามารถใช้ได้จนกว่าการสอบตรงจะเสร็จสิ้น +

                  **Themizlaw จะมีข้อสอบให้น้องๆ ได้ฝึกทำ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ "ภารกิจ" โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้จาก Training-Web 
                                         นอกจากนี้ ยังมีการ Update
ข่าวสารต่างๆ แจ้งให้น้องๆ ได้ทราบทาง Fanpage อีกด้วย  [การ Update จะมีไปเรื่อยๆ จนกว่า น้องๆ จะสอบตรงเสร็จสิ้น]

                  ***ขอให้น้องๆ ปฏิบัติตาม "คำแนะนำ" และทำ "ภารกิจ" ให้ครบ

                                ***โอกาสในการสอบตรงติด มากกว่า 90% แน่นอน (พิสูจน์ได้จากพี่ๆ ที่สอบตรงติด ในรุ่นที่ผ่านๆ มา)
                                            ***สำหรับ User และ Password ของ Training-Web น้องๆ สามารถขอได้ หลังจากสมัครเรียนแล้ว 3 วันทำการ

  
               + Themizlaw จะติดต่อกับน้องๆ ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ + 

               + น้องๆ จะได้รับสิทธิในการติวสอบสัมภาษณ์ ฟรี + 
                                                      


                               


                               


                               

                                          อนึ่ง หากมีการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่ต้องทำส่งในระหว่างที่เรียน น้องๆ จะได้รับการตรวจแบบฝึกหัดเช่นเดียวกับคอร์สสด
                                          
กล่าวคือ ให้ scan หรือถ่ายรูป การบ้านหรือแบบฝึกหัด ส่งไปที่ E-mail ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในขณะที่มีการเรียนออนไลน์
                                     เนื่องจากการเรียนออนไลน์คอร์สนี้ อาจารย์พี่ยู และอาจารย์พี่ต้นว่าน ต้องตรวจงานที่น้องส่งมาด้วยตนเอง ดังนั้น จึงรับนักเรียนได้เพียง กลุ่มละ 20 คน เท่านั้น
                                     ปรึกษาคอร์สเรียนกับอาจารย์ได้โดยตรงทาง LINE
                                      เพิ่มเพื่อน                             

                                           อ่านรายละเอียด วิธีการสมัครเรียน คอร์ส Basic แบบเรียน Online [Click ตรงนี้]