วิธีการชำระเงิน

                    โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
             เลขที่บัญชี 927 701 2887  ชื่อบัญชี น.ส. ชณัณชิดา ประกอบพานิช (อาจารย์พี่ต้นว่าน)
             ส่วนจำนวนเงิน ขอให้น้องๆ โอนเป็นจำนวนดังต่อไปนี้
            
+ น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคกลาง โอนจำนวน 4,201 บาท
         
   + น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โอนจำนวน 4,202 บาท
             + น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก โอนจำนวน 4,203 บาท
            
+ น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคใต้ โอนจำนวน 4,204 บาท
             ***หมายเหตุ ที่ให้โอนเป็นเศษ เพราะจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบ***