วิธีการแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน

             เก็บ "หลักฐานการชำระเงิน" ไว้ (ห้ามทำหาย) 
             รวมทั้ง ส่ง "หลักฐานการชำระเงิน" และ แจ้งรายละเอียดต่างๆ ด้านล่างนี้

             ชื่อ - สกุล
             ชื่อเล่น
             หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
             E-mail Address (สำคัญมาก ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องทุกตัวอักษร)
             ระบุชื่อโรงเรียน และจังหวัดที่ผู้สมัครเรียนกำลังศึกษาอยู่
             คอร์สที่สมัคร (ระบุชื่อคอร์ส และระบุชื่อรอบหรือกลุ่มที่สมัครเรียนด้วย)           

             
ส่ง E-mail ไปที่ themizlaw@hotmail.com หรือ ทาง LINE ID : @themizlaw (มี @ ข้างหน้าด้วย)
             หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงิน และข้อมูลต่างๆ ข้างต้นแล้ว เมื่อพ้น 24 ชั่วโมง จะมีการตอบกลับ 
             แต่หากพ้นกำหนด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ขอให้ดำเนินการส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง