น้องๆ ที่ต้องการสมัครเรียน  ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้
 

            
ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการชำระเงิน

                    โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์  
             เลขที่บัญชี 927 701 2887  ชื่อบัญชี น.ส. ชณัณชิดา ประกอบพานิช (อาจารย์พี่ต้นว่าน)
             ส่วนจำนวนเงิน ขอให้น้องๆ โอนเป็นจำนวนดังต่อไปนี้
            
+ น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคกลาง โอนจำนวน 2,391 บาท
         
   + น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โอนจำนวน 2,392 บาท
             + น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก โอนจำนวน 2,393 บาท
            
+ น้องที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคใต้ โอนจำนวน 2,394 บาท
             ***หมายเหตุ ที่ให้โอนเป็นเศษ เพราะจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบ***

             ขั้นตอนที่ 2 ส่งหลักฐานการชำระเงิน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครเรียน

             
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บ "หลักฐานการชำระเงิน" ไว้ (ห้ามทำหาย) 
             และแจ้งข้อมูลการสมัครเรียนตาม Link นี้ [[[คลิ๊ก]]]