สถาบันกวดวิชา "ขนาดเล็ก" ที่มีจำนวนน้องๆ สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มากที่สุด !!!
เรียนเป็น “กลุ่มย่อย” และ “ติวครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบตรง”
การันตีคุณภาพ !!! ด้วยจำนวนน้องๆ ที่สอบตรงติด รุ่นล่าสุด 157 คน (รุ่นที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556)
 


   


สมัครเรียนตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สใดก็ตาม 
น้องสามารถเริ่มเตรียมตัวสอบตรงได้ทันที ผ่านระบบ Training-Web


[คลิ๊กตรงนี้ เพื่อเข้าสู่ Training-Web]   


   


                            


***หนังสือข้างต้น คือ คู่มือเตรียมสอบตรง นิติศาสตร์ ที่มี ยอดขายสูงที่สุด ใน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556***

(ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Se-ed Book Center)

                           

      


                           ทีมงานผู้สอน มีประสบการณ์ในการสอนครบทุกคน มีทั้งบัณฑิตเกียรตินิยม และผู้มีประสบการณ์ตรงในการสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

                           ติวจากแนวข้อสอบจริง ย้อนหลัง 12 ปี (ของแท้ ไม่ใช่แค่แอบอ้าง)


                           ตรงแนวข้อสอบจริง !!!  พิสูจน์ได้จริง !!!  ไม่ต้องสร้างภาพ !!!

      


                           ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Themizlaw รุ่นล่าสุด ที่สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (รุ่นที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556)    

                                
                                
                                 
                            

                           รายชื่อทั้ง 157 คน ข้างต้น คือ น้องๆ Themizlaw รุ่นล่าสุด ที่สอบตรงติด นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์   
                           แตกต่างจากสถาบันกวดวิชาบางแห่ง ซึ่งจะขึ้นรายชื่อของผู้ที่สอบตรงติด "ทุกรุ่น" เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิด 
                           ดังนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณา "รายชื่อ" ของสถาบันกวดวิชาเหล่านั้น อย่างรอบคอบ