การเรียน Online ของคอร์ส Advance Online
สามารถเรียนซ้ำได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และเรียนได้จนถึงวันสอบ

ค่าเรียน และค่าเอกสาร ตลอดทั้งคอร์ส ราคา Promotion เหลือเพียง 2
,390 บาท


                               
รายละเอียด คอร์ส Advance แบบเรียนออนไลน์                     

                                   น้องๆ จะได้ตะลุยโจทย์ วิชาการใช้เหตุผลทางกฎหมายและวิชาความเข้าใจในการอ่าน
                                   พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการบริหารเวลาในการทำข้อสอบอย่างถูกต้อง
 
 
                                  โจทย์ทุกข้อ “สร้างจากข้อสอบจริง” ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ย้อนหลัง 12 ปี ล่าสุด)
            
                                   เนื่องจากคอร์สนี้ จะเน้นการตะลุยโจทย์ จากแนวข้อสอบจริง ย้อนหลัง 12 ปีล่าสุด เป็นหลัก 
                                   ดังนั้น จะไม่มีการสอนเรื่องพื้นฐานในคอร์สนี้ 
ด้วยเหตุนี้ คอร์สนี้จึงรับเฉพาะน้องๆ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เท่านั้น          
                                  
1) เคยสมัครเรียนกับ Themizlaw มาแล้ว ไม่ว่าคอร์สใดก็ตาม 
                                   หรือ 2) กำลังจะสมัครเรียนกับ Themizlaw ไม่ว่าคอร์สใดก็ตาม 
                                   หรือ 3) เคยเรียนกวดวิชาด้านการสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จากสถาบันอื่นมาแล้ว
                              


                                  
+ หนังสือต่างๆ ที่จะได้รับจากคอร์ส Advance [ส่งด้วย KERRY เริ่มส่งวันที่ 12 พ.ค.67] +

      **หนังสือ แบบฝึกหัด วิชาการใช้เหตุผลทางกฎหมาย ฉบับ Advance             
            
*** ชุดแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตรงตามแนวข้อสอบจริงมากที่สุด ***          + ระบบแจ้งข่าวสารจาก Themizlaw สามารถใช้ได้จนกว่าการสอบจะเสร็จสิ้น +

      **Themizlaw จะมีการ Update ข่าวสารต่างๆ แจ้งให้น้องๆ ได้ทราบทาง Facebook กลุ่มลับ [การ Update จะมีอยู่เรื่อยๆ จนกว่าการสอบจะเสร็จสิ้น]

                  + Themizlaw จะติดต่อกับน้องๆ ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ +  
                                + น้องๆ จะได้รับสิทธิในการติวสอบสัมภาษณ์ ฟรี +                          

                                                                                                     อนึ่ง หากมีการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่ต้องทำส่งในคอร์สเรียน น้องๆ จะได้รับการตรวจแบบฝึกหัดเช่นเดียวกับคอร์สสด

                                 เนื่องจากการเรียนออนไลน์คอร์สนี้ อาจารย์พี่ยูต้องตรวจงานที่น้องส่งมาด้วยตนเอง ดังนั้น จึงรับนักเรียนได้เพียงกลุ่มละ 10 คนเท่านั้น
           
                                 ปรึกษาคอร์สเรียนกับอาจารย์ได้โดยตรงทาง LINE @themizlaw (มีเครื่องหมาย @ หน้าคำว่า themizlaw)
                                  เพิ่มเพื่อน                                      อ่านรายละเอียด วิธีการสมัครเรียน คอร์ส Advance แบบเรียน Online [Click ตรงนี้]