การเรียน Online ของคอร์ส Advance Online
สามารถเรียนซ้ำได้เรื่อยๆ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และเรียนได้จนถึงวันสอบตรง


คอร์สเดียว  ดูแล ตั้งแต่ "การเตรียมตัว" จนถึง "เสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์"ค่าเรียน และค่าเอกสาร ตลอดทั้งคอร์ส ราคา Promotion เหลือเพียง 2
,390 บาท


                               
รายละเอียด คอร์ส Advance แบบเรียนออนไลน์                     

                                   น้องๆ จะได้ตะลุยโจทย์ วิชาการใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และวิชาความเข้าใจในการอ่าน
                                   พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการบริหารเวลาในการทำข้อสอบอย่างถูกต้อง
 
 
                                  โจทย์ทุกข้อ “สร้างจากข้อสอบจริง” ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบตรง ย้อนหลัง 12 ปี ล่าสุด
            
                                   เนื่องจากคอร์สนี้ จะเน้นการตะลุยโจทย์ จากแนวข้อสอบจริง ย้อนหลัง 12 ปีล่าสุด เป็นหลัก 
                                   ดังนั้น จะไม่มีการสอนเรื่องพื้นฐานในคอร์สนี้ 
ด้วยเหตุนี้ คอร์สนี้ จึงรับเฉพาะน้องๆ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เท่านั้น          
                                  
1) เคยสมัครเรียนกับ Themizlaw มาแล้ว ไม่ว่าคอร์สใดก็ตาม 
                                   หรือ 2) กำลังจะสมัครเรียนกับ Themizlaw ไม่ว่าคอร์สใดก็ตาม 
                                   หรือ 3) เคยเรียนกวดวิชาด้านการสอบตรงนิติศาสตร์จากสถาบันกวดวิชาอื่นมาแล้วก็ได้
                              


                                  
+ หนังสือต่างๆ ที่จะได้รับจากคอร์ส Advance [เริ่มส่ง KERRY ให้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567] +

      **หนังสือ แบบฝึกหัด วิชาการใช้เหตุผลทางกฎหมาย ฉบับ Advance             
            
*** ชุดแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตรงตามแนวข้อสอบจริงมากที่สุด ***          + ระบบแจ้งข่าวสารจาก Themizlaw สามารถใช้ได้จนกว่าการสอบตรงจะเสร็จสิ้น +

      **Themizlaw จะมีการ Update ข่าวสารต่างๆ แจ้งให้น้องๆ ได้ทราบทาง Facebook กลุ่มลับ 
                          
[การ Update จะมีไปเรื่อยๆ จนกว่า น้องๆ จะสอบตรงเสร็จสิ้น]

                   *** ขอให้น้องๆ ดำเนินการตาม "คำแนะนำ" และ "ข้อปฏิบัติต่างๆ" ให้ครบถ้วน

                  ***โอกาสในการสอบตรงติด มากกว่า 90% แน่นอน (พิสูจน์ได้จากพี่ๆ ที่สอบตรงติด ในรุ่นที่ผ่านๆ มา)

                                + Themizlaw จะติดต่อกับน้องๆ ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ +                                  + น้องๆ จะได้รับสิทธิในการติวสอบสัมภาษณ์ ฟรี +                          

                                                                                                                                                                                                     อนึ่ง หากมีการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่ต้องทำส่งในระหว่างที่เรียน น้องๆ จะได้รับการตรวจแบบฝึกหัดเช่นเดียวกับคอร์สสด

                                     กล่าวคือ ให้ scan หรือถ่ายรูป การบ้านหรือแบบฝึกหัด ส่งไปที่ E-mail ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในขณะที่มีการเรียนออนไลน์

                                 เนื่องจากการเรียนออนไลน์คอร์สนี้ อาจารย์พี่ยู และอาจารย์พี่ต้นว่าน ต้องตรวจงานที่น้องส่งมาด้วยตนเอง ดังนั้น จึงรับนักเรียนได้เพียง กลุ่มละ 20 คน เท่านั้น                                       
                                 ปรึกษาคอร์สเรียนกับอาจารย์ได้โดยตรงทาง LINE
                                  เพิ่มเพื่อน                                      อ่านรายละเอียด วิธีการสมัครเรียน คอร์ส Advance แบบเรียน Online [Click ตรงนี้]